Analiza wykroczeń drogowych

HomeAnaliza wykroczeń drogowych

Report Description

Szczegółowy raport aktywności kierowcy z opisem tekstowym każdego naruszenia wraz z kalkulacją kar, które mogłyby zostać nałożone przez organy kontrolne. Wysokość kary z popełnione wykroczenie może być obliczona zgodnie z 20 unijnymi taryfikatorami kar, tj .:

 • Austriackim,
 • Bośniackim,
 • Chorwackim,
 • Duńskim,
 • Holenderskim, angielskim,
 • Estońskim,
 • Francuskim,
 • Niemieckim,
 • Greckim,
 • Węgierskim,
 • Łotewskim,
 • Litewskim,
 • Polskim (stary i nowy taryfikator),
 • Portugalskim,
 • Rumuńskim,
 • Hiszpańskim (stary i nowy),
 • Szwedzkim.

Obecnie rozwijamy kolejnych 6 unijnych taryfikatorów kar, tj.: włoski, luksemburski, słoweński, belgijski, irlandzki, czeski.”