Raport efektywności pracy

HomeRaport efektywności pracy

Report Description

Raport prezentuje wszystkie tryby tachografu z podsumowaniem dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Każda aktywność prezentowana jest w raporcie strukturalnym i przedstawiona jest jako procent wszystkich aktywności dziennych, tygodniowych i miesięcznych.