Raport naruszeń

HomeRaport naruszeń

Report Description

Szczegółowy raport przedstawiający wykaz naruszeń ze wskazanym rodzajem naruszenia, jego początkiem i końcem.