Tabela aktywności kierowcy

HomeTabela aktywności kierowcy
detailed-list-of-actvities-1-3

Report Description

Tabelaryczny raport aktywności kierowcy prezentuje informacje o dziennym czasie prowadzenia, pracy innej, gotowości, odpoczynku i dystansie wykonanym przez kierowcę w poszczególnym dniu.

Przy czym raport nie uwzględnia analizy wykroczeń.

Live Preview