Wykres liniowy aktywności kierowcy

HomeWykres liniowy aktywności kierowcy

Report Description

Graficzny raport aktywności kierowcy.

Raport zawiera dzienne sumy aktywności kierowcy (po lewej), wyszczególnienie odpoczynku tygodniowego (żółta lina na dole), oznaczenie rozpoczęcia dziennego okresu prowadzenia (prawa niebieska strzałka), oznaczenie zakończenia dziennego okresu prowadzenia (lewa niebieska strzałka) i wiele innych oznaczeń. Raport jest częścią analizy bez wyszczególniana naruszeń i kar.

Live Preview