Alerty

HomeAlerty

Czy wiesz, że…?

…większość kierowców nie jest świadoma popełnionych wykroczeń w trakcie ostatnich 29 dni pracy. Dlaczego? Monitorowanie czasu prowadzeni i odpoczynków w oparciu o dane z tachografów jest bardzo trudne w trakcie wykonywania zadania transportowego.

Czy wiesz, że…?

…jeśli nawet kierowca jest świadom wykroczenia jakie popełnił - nie jest on w stanie skalkulować jaka jest możliwa kara za spowodowane naruszenie przepisów. Dlaczego? Ponieważ jest więcej niż 15 różnych taryfikatorów kar w poszczególnych krajach UE.

Czy wiesz, że…?

…w niektórych krajach kary sięgają nawet do €15,000! Kto płaci tak wysokie kary? Oczywiście, nie kierowca.

Chroń swoich klientów

Tachoapi+Navigation

Wdrożenie systemu Porad – ALERT, spowoduje że zadanie transportowe będzie wykonywanie bezpieczne, zgodnie z przepisami, a przede wszystkim Twój klient zaoszczędzi pieniądze w przypadku ewentualnych kar spowodowanych naruszeniem czasu jady i odpoczynku.

Historia Alertów (Porad) wysyłanych do kierowcy przed zbliżającym się wykroczeniem stanowi silną Tarczę Prawną, w przypadku procedur administracyjnych wszczynanych podczas kontroli drogowych i w siedzibie przewoźnika przez organy kontroli.

Pełna Optymalizacja

Optimize

Aktualna pozycja pojazdu i przyczepy, lokalizacja ładunku nie są wystarczające aby zaplanować wszystkie zadania transportowe. Rozkład czasu prowadzenia i odpoczynków, łącznie z informacją o położeniu geograficznym pozwolą dobrać najbardziej optymalną trasę dla zadania transportowego.

Możliwości dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu oraz informacje o wymaganych przerwach dziennych i tygodniowych są ostatnim elementem układanki do optymalizacji transportu drogowego, które w wystarczającym stopniu wpływają na obniżenie kosztów zarządzania flotą.

TACHO•API w liczbach

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Nasi klienci

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
 • 2

Monitorowani kierowcy

 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1

Analizowane dni

 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Wykryte naruszenia

tachoapi_crossword

Spraw by Twój system był kompletny

Dostarczymy Ci gotowe rozwiązanie do pobierania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi dostarczymy Ci niezbędnych informacji odnośnie interfejsu panelu zarządzania flotą (PIN 8).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI